Om RE/MAX

Dave och Gail Liniger grundar RE/MAX i Denver, Colorado 1973 med en enkel idé: För att kunna erbjuda kunderna den bästa servicen måste du attrahera och behålla de allra bästa mäklarna. Förse mäklarna med de bästa verktygen så skapas effektivitet och genomgående kvalitet. Låt mäklarna och franchise- tagarna behålla sin frihet som egna företagare, så skapas rätt drivkrafter. Idén resulterade i en ny mäklarkedja. En ny mäklarkedja som förenar stordriftsfördelar med den egna företagarens snabbrörlighet och engagemang.

1995 styrde Walter J. Schneider och Frank J. Polzler RE/MAX-ballongen över Atlanten och landade i Europa. RE/MAX etablerade sitt första kontor i Sverige år 2000 och sedan den 1 november 2013 ägs RE/MAX Sverige av bla Dag Henning och drivs med samma passion och anda som Dave och Gail Liniger startade med.

I dag finns RE/MAX i 97 länder med över 6 800 kontor och
103 000 mäklare. I Europa finns företaget i 32 länder och har över 17 500 mäklare. RE/MAX är världens och Europas  största mäklarbyrå.